امیرهادی بایرامی تنها حافظ خردسال روشندل کشور

  • 1398/04/20
  • 07:36
امیرهادی بایرامی تنها حافظ خردسال روشندل کشور

امیر هادی بایرامی تنها حافظ کل خردسال روشندل در سطح کشور است که با وجود محروم بودن وی از نعمت بینایی، خداوند متعال، بالاترین نعمت خود را که همان حفظ آیاتش است به او عطا کرده است.

جدیدترین اخبار

جدیدترین اخبار