آشنایی با مناسک ۱۳‌ گانه حج

  • 1398/05/21
  • 08:06
آشنایی با مناسک ۱۳‌ گانه حج

با فرا رسیدن هشتم ذی الحجه که «یوم الترویه» نام دارد و مناسک حج رسما از آن زمان آغاز می‌شود، اما این مناسک چگونه است و چه اعمالی باید انجام شود؟

جدیدترین اخبار

جدیدترین اخبار